Cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Đà Nẵng)

Cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Đà Nẵng)

Địa điểm: Số 15, đường Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Thông tin dự án

Thương hiệu Thang máy Nippon 
Xuất xứ

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

Mã hiệu P15-CO60-6S/6F
Loại thang Thang máy tải khách, không phòng máy
Số lượng 01
Tải trọng 1000kg
Tốc độ 60m/phút
Số điểm dừng 6 (1,2,3,4,5,6)